Riba Kesan & Mudaratnya Menurut Al-Qur'an & Sunnah

RIBA KESAN DAN MUDARATNYA MENURUT AL-QURAN DAN SUNNAH (Hadits Hadith Hadis) by Dr. Said bin Ali Al-Qahtani (z-lib.org).pdf

Dublin Core

Title

Riba Kesan & Mudaratnya Menurut Al-Qur'an & Sunnah

Subject

Riba

Description

Buku ini membahas tentang masalah riba dari sebelum islam , pandangan riba dari agama islam , sistem tukar-menukar yang diperbolehkan, fatwa-fatwa tentang riba zaman modern, dan bagaimana kesan riba dan mudaratnya.

Creator

Said bin Ali Al-Qahtani

Publisher

Al-Hidayah Publisher

Date

2003

Format

full-text

Language

Bahasa Indonesia